Tisk     Česky English
 

Reporting

Popis služby

Reporting - velmi důležitý nástroj při řízení podniku a pro podporu podnikové strategie. Jeho způsob využití v podniku ovlivňuje konkurenceschopnost a výkonnost celé firmy, napomáhá strategickému řízení a také operativnímu plánování.

Cíle reportingu:
  • vytvořit komplexní systém informací a ukazatelů charakterizujících činnosti společnosti ve srozumitelné a uživatelsky přístupné podobě
  • využít účetní informace při správě a řízení společnosti
  • zlepšit informovanost a komunikaci mezi vlastníky, manažery, zaměstnanci a dalšími zainteresovanými stranami
  • měření výkonnosti společnosti
  • transformace zjištěných kritérií na jednotlivé součásti (útvary, organizační jednotky) společnosti
  • kalkulace a alokace nákladů
Nástroje a metody podporující řízení a správu společnosti:
  • sestavování rozpočtů
  • analýza odchylek
  • zjišťování výsledků hospodaření za útvary, segmenty a divize

Související řešení